Dedičské konanie

Na základe poverenia Okresného súdu Žilina notárka ako súdna komisárka samostatne vedie celé dedičské konanie. Výsledkom dedičského konania je súdne rozhodnutie vydané notárkou.

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.