Na stiahnutie

Čestné vyhlásenie

Generálna plná moc

Splnomocnenie – Dedičské konanie

V prípade ak potrebujete poradiť aké splnomocnenie, plnú moc alebo vyhlásenie je pre Vás najvhodnejšie, kontaktujte nás a pripravíme Vám to aj s právnym poradenstvom.