O mne

Minister spravodlivosti ma do funkcie notárky vymenoval v roku 2019. Mám rada cudzie jazyky, cestovanie, ešte pred skončením vysokej školy som žila niekoľko rokov v zahraničí. Osud ma nasmeroval na cestu právničky, vybrala som si nesporové konanie. Všetky atribúty notárskej činnosti ma fascinovali natoľko, že som si túto profesiu veľmi rýchlo zaľúbila. Rada pracujem s ľuďmi, počúvam ich, pomáham im riešiť ich problémy. Nie vždy sú to len majetkové otázky, s ktorými sa ľudia na mňa obracajú, ale často sa jedná aj o osobné problémy. Skúsenosti nadobudnuté v zahraničí využívam dodnes, plynule hovorím francúzsky a anglicky. Pracujem aj pre medzinárodnú skupinu Notárskej komory Slovenskej republiky, kde som aktívnou členkou už niekoľko rokov. Okrem funkcie notárky vykonávam aj funkciu mediátora v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácií.