Overovanie listín a dokumentov

Overovanie listín a dokumentov a zaručená konverzia

 

  • osvedčenie o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia)
  • osvedčenie o pravosti podpisu na listine (legalizácia)
  • vyhotovujeme zaručenú konverziu dokumentov a listín so zachovaním právnych účinkov pôvodného dokumentu.

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.