Záložné právo
  • registrujeme záložné práva na hnuteľné veci, vykonávame zmeny a výmazy
    v centrálnom registri záložných práv
  • vybrané úkony Vám zabezpečíme na počkanie

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.